Z czego wykonuje się zaprawę murarską na budowie?

Budowa domu czy innego obiektu to skomplikowany proces, w którym niezwykle ważne jest zastosowanie odpowiednich materiałów. Jednym z nich jest zaprawa murarska, która odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu konstrukcji oraz łączeniu poszczególnych elementów budowlanych. 

Skład zaprawy murarskiej

Zaprawa murarska składa się z trzech podstawowych składników, które decydują o jej właściwościach i jakości. Są to spoiwo, kruszywo oraz woda.

Spoiwo to substancja, która łączy ze sobą kruszywo oraz nadaje zaprawie odpowiednią konsystencję. Najczęściej stosowanymi spoiwami są cement, wapno hydratyzowane oraz gips. Cement charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i szybkim wiązaniem, dzięki czemu jest idealny do łączenia elementów konstrukcyjnych. Wapno hydratyzowane to spoiwo o mniejszej wytrzymałości niż cement, ale cechuje się lepszą elastycznością i przepuszczalnością, co jest ważne w przypadku budowy ścian z materiałów o dużej nasiąkliwości. Gips natomiast stosowany jest głównie jako spoiwo w zaprawach tynkarskich.

Kruszywo to drugi istotny składnik zaprawy murarskiej, który odpowiada za jej objętość oraz właściwości termiczne i akustyczne. Najpopularniejszym kruszywem stosowanym w zaprawach murarskich jest piasek, który może mieć różną granulację w zależności od potrzeb. Woda pełni funkcję wiążącą wszystkich składników zaprawy murarskiej oraz umożliwia jej właściwe rozprowadzenie na powierzchniach. 

Rodzaje zapraw murarskich

Nasza hurtowania budowlana oferuje zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, wapienne oraz gipsowe. Zaprawy cementowe są najbardziej wytrzymałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych, dlatego często stosowane są przy budowie fundamentów, ścian nośnych oraz innych elementów konstrukcyjnych. Zaprawy cementowo-wapienne łączą w sobie cechy zapraw cementowych i wapiennych, dzięki czemu są elastyczne, przepuszczalne oraz wytrzymałe. Stosuje się je głównie do murowania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zaprawy wapienne charakteryzują się dobrą przepuszczalnością, elastycznością oraz zdolnością do samoczynnego gojenia mikropęknięć. Są idealne do murowania ścian z materiałów o dużej nasiąkliwości, takich jak cegła czy kamień.