Czym zajmują się okręgowe stacje kontroli pojazdów?

Regularne korzystanie z pojazdów zobowiązuje ich właścicieli do wykonywania przeglądów, które są gwarancją bezpieczeństwa na drogach. Systematyczne kontrole nie tylko pozwalają uniknąć większości awarii, ale także są obowiązkowe i weryfikowane przez policję podczas drogowych interwencji. Badania techniczne pojazdów można wykonywać w okręgowych stacjach kontroli. 

Placówki te różnią się od podstawowych stacji kontroli tym, że dokonują przeglądów wszystkich pojazdów, łącznie z motocyklami, autobusami czy samochodami ciężarowymi. Podstawowe stacje kontroli z kolei oferują jedynie okresowe przeglądy dla aut, których masa nie przekracza 3,5 tony.

Jakie usługi oferuje okręgowa stacja kontroli pojazdów?

Okręgowe stacje kontroli pojazdów wykonują badania diagnostyczne przez 24 h na dobę. Wśród oferowanych usług znajdują się okresowe przeglądy, badania powypadkowe czy kontrole pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Fachowcy dokonują również oceny pracy poszczególnych systemów takich jak np. instalacji LPG, zwłaszcza tych nowo zamontowanych. W placówkach okręgowych stacji kontroli pojazdów można też zweryfikować m.in. pracę amortyzatorów czy skorygować ustawienie świateł. Zainteresowani mogą liczyć na sprawdzenie stopnia zadymienia, analizę spalin oraz wykonanie tabliczek znamionowych, które zawierają niezbędne informacje o pojeździe. Diagności sprawdzają stan techniczny wszystkich pojazdów:

  • osobowych,
  • uprzywilejowanych,
  • rolniczych,
  • wykorzystywanych do nauki jazdy,
  • przeznaczonych do przewożenia niebezpiecznych materiałów,
  • dopuszczonych do przewozów międzynarodowych.

Kiedy należy dokonywać przeglądów pojazdu w okręgowych stacjach kontroli?

Badania diagnostyczne powinny być przeprowadzane cyklicznie w zależności od roku produkcji i eksploatacji pojazdu. Pierwszy tego rodzaju przegląd należy przeprowadzić po trzech latach od wyprodukowania auta. Następny należy wykonać przed upływem pięciu lat, a po tym czasie, każde kolejne już co rok. Okresowe przeglądy są warunkiem koniecznym do przedłużenia ważności dowodu rejestracyjnego pojazdu. Niemniej jednak stanowią również gwarancję bezpieczeństwa. Tym samym kontrole powinny być wykonywane w każdym przypadku, gdy zauważa się istotne problemy w funkcjonowaniu samochodu. Przeglądy pozwalają często zapobiec awariom, które są groźne nie tylko dla samego pojazdu, ale również zdrowia i życia pasażerów.