Charakterystyka gazobetonu jako materiału budowlanego

Gazobeton swoją popularność w branży zyskał dzięki swoim wyjątkowym właściwościom oraz walorom estetycznym. Jakimi cechami odznacza się ten materiał budowlany?

Czym jest gazobeton?

Gazobeton, nazywany inaczej betonem komórkowym, to materiał budowlany produkowany z piasku kwarcowego, wapnia i wody w trakcie tzw. procesu hartowania betonu w autoklawach z użyciem nasyconej pary wodnej. Rezultatem takiego działania są powstałe w strukturze materiału pory powietrzne pozbawione wodoru. Określoną porowatość gazobetonu można uzyskać poprzez odpowiednią optymalizację procesów technologicznych. Od niej zależą bowiem właściwości termoizolacyjne budulca, gęstość oraz jego wytrzymałość. Beton komórkowy można otrzymać w postaci m.in. bloczków i płytek, a ich kolor będzie różnił się w zależności od zastosowanego kruszywa. Szarości uzyskuje się poprzez wymieszanie go z popiołami, a odcienie beżu przez wykorzystanie wyłącznie piasku. Sprawdzonej jakości gazobeton otrzymasz w naszej hurtowni materiałów budowlanych we Władysławowie.  

Korzyści stosowania gazobetonu w branży budowlanej

Porowatość gazobetonu pozytywnie wpływa na jego wysoko cenione właściwości termoizolacyjne. Kolejną zaletą jest także doskonała wytrzymałość budulca, którą można zwiększać przez określenie konkretnej gęstości w procesie produkcyjnym. Gazobeton jest także łatwy w obróbce – można go ciąć piłą ręczną, żłobić czy przekłuwać. Właściwości paroprzepuszczalne materiału pozwalają na odparowywanie wilgoci. Jest on jednocześnie niepodatny na grzyby i pleśnie. Z jednej strony wykazuje się wysoką odpornością na mrozy, z drugiej – na ogień. Korzyścią z zastosowania gazobetonu w budownictwie jest też brak konieczności tynkowania, ponieważ sam w sobie jest estetyczny.